Fra grøft til bygdepark

Svinningbekken er historien om renessansen av en liten bekk, som bare er åpen i 265 m. Den er lagt i rør oppstrøms og nedstrøms. Den renner videre ut i et finmasket ned til Stangebekken, Lirengbekken, Ramneselva, Storelva ut i Tønsbergfjorden i Oslofjorden.

Vannet i den lille bekken er holdt tilbake av 10 små demninger, som gjør at vannet er synlig året rundt. De små demningene skaper små vannfall fra høsten til våren, og når det regner. De fiskeløse dammene er populære for frosk.

Det er planta komposisjoner i løse lunder av for å skape en bygdepark av edelløvtrær. Alle busker og trær er henta fra vassdraga rundt. Det er konstruert klopper og satt ut benker for vår komfort.

Det er anlagt stier til Ramneselva i øst og Stangebekken i vest. I tillegg er det klipt stier på begge sider av bekken, som gjør at Svinningbekken er blitt et deilig og populært sted på Ramnessletta.