OM

OM

OM

OM

01

Bokemo

Bokemo arbeider med arkitektur og landskapsarkitektur i alle faser, fra idéutvikling og planlegging til gjennomføring og byggeoppfølging. Vi er konseptuelt sterke og brenner for det blå og det grønne. Navnet Bokemo viser til verdens nordligste bøkeskoger, som kalles bokemo på vestfolddialekt.

Alle prosjekter skal fortelle en historie basert på geografien og stedets mangfold. Målet er en upretensiøs arkitektur og landskapsarkitektur med tydelig formspråk, gjennomarbeidede løsninger og naturlig material- og vegetasjonsbruk. Vi ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne.

Bokemo ble etablert i 2023 av landskapsarkitekt Rainer Stange og arkitekt Per-Olav Hagen, med henholdsvis over 30 og 20 års erfaring. Vi tar på oss små og store landskaps-, byutviklings- og bygningsprosjekter.

Bokemo er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 for arkitektur, utearealer og landskapsutforming.

01

Bokemo

Bokemo arbeider med arkitektur og landskapsarkitektur i alle faser, fra idéutvikling og planlegging til gjennomføring og byggeoppfølging. Vi er konseptuelt sterke og brenner for det blå og det grønne. Navnet Bokemo viser til verdens nordligste bøkeskoger, som kalles bokemo på vestfolddialekt.

Alle prosjekter skal fortelle en historie basert på geografien og stedets mangfold. Målet er en upretensiøs arkitektur og landskapsarkitektur med tydelig formspråk, gjennomarbeidede løsninger og naturlig material- og vegetasjonsbruk. Vi ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne.

Bokemo ble etablert i 2023 av landskapsarkitekt Rainer Stange og arkitekt Per-Olav Hagen, med henholdsvis over 30 og 20 års erfaring. Vi tar på oss små og store landskaps-, byutviklings- og bygningsprosjekter.

Bokemo er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 for arkitektur, utearealer og landskapsutforming.

01

Bokemo

Bokemo arbeider med arkitektur og landskapsarkitektur i alle faser, fra idéutvikling og planlegging til gjennomføring og byggeoppfølging. Vi er konseptuelt sterke og brenner for det blå og det grønne. Navnet Bokemo viser til verdens nordligste bøkeskoger, som kalles bokemo på vestfolddialekt.

Alle prosjekter skal fortelle en historie basert på geografien og stedets mangfold. Målet er en upretensiøs arkitektur og landskapsarkitektur med tydelig formspråk, gjennomarbeidede løsninger og naturlig material- og vegetasjonsbruk. Vi ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne.

Bokemo ble etablert i 2023 av landskapsarkitekt Rainer Stange og arkitekt Per-Olav Hagen, med henholdsvis over 30 og 20 års erfaring. Vi tar på oss små og store landskaps-, byutviklings- og bygningsprosjekter.

Bokemo er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 for arkitektur, utearealer og landskapsutforming.

01

Bokemo

Bokemo arbeider med arkitektur og landskapsarkitektur i alle faser, fra idéutvikling og planlegging til gjennomføring og byggeoppfølging. Vi er konseptuelt sterke og brenner for det blå og det grønne. Navnet Bokemo viser til verdens nordligste bøkeskoger, som kalles bokemo på vestfolddialekt.

Alle prosjekter skal fortelle en historie basert på geografien og stedets mangfold. Målet er en upretensiøs arkitektur og landskapsarkitektur med tydelig formspråk, gjennomarbeidede løsninger og naturlig material- og vegetasjonsbruk. Vi ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne.

Bokemo ble etablert i 2023 av landskapsarkitekt Rainer Stange og arkitekt Per-Olav Hagen, med henholdsvis over 30 og 20 års erfaring. Vi tar på oss små og store landskaps-, byutviklings- og bygningsprosjekter.

Bokemo er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 for arkitektur, utearealer og landskapsutforming.

02

Rainer Stange

LANDSKAPSARKITEKT

Rainer Stange er landskapsarkitekt, partner i Bokemo og professor i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Gjennom mer enn 30 års praksis som prosjekterende landskapsarkitekt har han opparbeidet seg omfattende erfaring som prosjektleder og fagansvarlig på komplekse prosjekter med offentlige og private kunder.

Han ser det store bildet og kan beskrives som idérik og ambisiøs. Han er tidligere partner hos Dronninga landskap og har også jobbet for Snøhetta og Bureau des Paysages og Atelier Corajoud i Paris.

Han har holdt over 500 foredrag i 15 ulike land de siste 25 åra, og er kjent i media. Han har skrevet to bøker om landskapsarkitektur. Han er fast spaltist i magasinet Arkitektur

02

Rainer Stange

LANDSKAPSARKITEKT

Rainer Stange er landskapsarkitekt, partner i Bokemo og professor i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Gjennom mer enn 30 års praksis som prosjekterende landskapsarkitekt har han opparbeidet seg omfattende erfaring som prosjektleder og fagansvarlig på komplekse prosjekter med offentlige og private kunder.

Han ser det store bildet og kan beskrives som idérik og ambisiøs. Han er tidligere partner hos Dronninga landskap og har også jobbet for Snøhetta og Bureau des Paysages og Atelier Corajoud i Paris.

Han har holdt over 500 foredrag i 15 ulike land de siste 25 åra, og er kjent i media. Han har skrevet to bøker om landskapsarkitektur. Han er fast spaltist i magasinet Arkitektur

02

Rainer Stange

LANDSKAPSARKITEKT

Rainer Stange er landskapsarkitekt, partner i Bokemo og professor i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Gjennom mer enn 30 års praksis som prosjekterende landskapsarkitekt har han opparbeidet seg omfattende erfaring som prosjektleder og fagansvarlig på komplekse prosjekter med offentlige og private kunder.

Han ser det store bildet og kan beskrives som idérik og ambisiøs. Han er tidligere partner hos Dronninga landskap og har også jobbet for Snøhetta og Bureau des Paysages og Atelier Corajoud i Paris.

Han har holdt over 500 foredrag i 15 ulike land de siste 25 åra, og er kjent i media. Han har skrevet to bøker om landskapsarkitektur. Han er fast spaltist i magasinet Arkitektur

LANDSKAPSARKITEKT

Rainer Stange er landskapsarkitekt, partner i Bokemo og professor i landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Gjennom mer enn 30 års praksis som prosjekterende landskapsarkitekt har han opparbeidet seg omfattende erfaring som prosjektleder og fagansvarlig på komplekse prosjekter med offentlige og private kunder.

Han ser det store bildet og kan beskrives som idérik og ambisiøs. Han er tidligere partner hos Dronninga landskap og har også jobbet for Snøhetta og Bureau des Paysages og Atelier Corajoud i Paris.

Han har holdt over 500 foredrag i 15 ulike land de siste 25 åra, og er kjent i media. Han har skrevet to bøker om landskapsarkitektur. Han er fast spaltist i magasinet Arkitektur

02

Rainer Stange

03

Per-Olav Werner Hagen

ARKITEKT

Per-Olav Hagen er arkitekt og partner i Bokemo. Han har over 20 års allsidig erfaring med hovedvekt på byutvikling, planlegging og prosjektering av boliger, næringsbygg og undervisningsbygg. Han har vært prosjektleder og fagansvarlig for bolig- og byutviklingsoppdrag i hele Norge i regi av offentlige og private oppdragsgivere.

Han lever seg inn i lokale forhold, ser nye muligheter, vekker begeistring og har en god konstruktiv forståelse. Han er tidligere partner i Arkitema og har også jobbet for C.F. Møller, som seniorarkitekt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo og for Kristin Jarmund Arkitekter.

03

Per-Olav Werner Hagen

ARKITEKT

Per-Olav Hagen er arkitekt og partner i Bokemo. Han har over 20 års allsidig erfaring med hovedvekt på byutvikling, planlegging og prosjektering av boliger, næringsbygg og undervisningsbygg. Han har vært prosjektleder og fagansvarlig for bolig- og byutviklingsoppdrag i hele Norge i regi av offentlige og private oppdragsgivere.

Han lever seg inn i lokale forhold, ser nye muligheter, vekker begeistring og har en god konstruktiv forståelse. Han er tidligere partner i Arkitema og har også jobbet for C.F. Møller, som seniorarkitekt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo og for Kristin Jarmund Arkitekter.

03

Per-Olav Werner Hagen

ARKITEKT

Per-Olav Hagen er arkitekt og partner i Bokemo. Han har over 20 års allsidig erfaring med hovedvekt på byutvikling, planlegging og prosjektering av boliger, næringsbygg og undervisningsbygg. Han har vært prosjektleder og fagansvarlig for bolig- og byutviklingsoppdrag i hele Norge i regi av offentlige og private oppdragsgivere.

Han lever seg inn i lokale forhold, ser nye muligheter, vekker begeistring og har en god konstruktiv forståelse. Han er tidligere partner i Arkitema og har også jobbet for C.F. Møller, som seniorarkitekt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo og for Kristin Jarmund Arkitekter.

ARKITEKT

Per-Olav Hagen er arkitekt og partner i Bokemo. Han har over 20 års allsidig erfaring med hovedvekt på byutvikling, planlegging og prosjektering av boliger, næringsbygg og undervisningsbygg. Han har vært prosjektleder og fagansvarlig for bolig- og byutviklingsoppdrag i hele Norge i regi av offentlige og private oppdragsgivere.

Han lever seg inn i lokale forhold, ser nye muligheter, vekker begeistring og har en god konstruktiv forståelse. Han er tidligere partner i Arkitema og har også jobbet for C.F. Møller, som seniorarkitekt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo og for Kristin Jarmund Arkitekter.

03

Per-Olav W. Hagen