Bevaring og oppgradering av eksisterende parkdam ved Strømsø bo- og servicesenter.