En stor plen til et nytt galleri

Storeplenen er en stor plen som blir den nye parken til galleriet Garasjen, som blir hjertet til det utendørs galleriet STI FOR ØYE. Det er bygd en ny, rett promenade på 130 m fra nord til sør, som gjør at vi kan gå tørrskodd rundt hele Storeplenen. Det er planta bøkehekker mot forhagene til naboene, mens en ligusterhekk lager ei grønn ramme rundt sjølve Storeplenen. Både bøk og liguster er fra distriktet.

Storeplenen er å anse som en lysning i skogen, og skal være et grønt lerret for ambulerende kunstutstillinger. Fem karakteristiske sørgebjørker danner naturlige lyshus på plenen. Fargerike møbler gjør Storeplenen om til en park på bygda.

Garasjen fra 1970 er under ombygging til galleri med kafé, toaletter og utstillingsrom. Galleriet og parken skal stå ferdig til sommeren 2025.