Fra granplantefelt til bokemo

STI FOR ØYE er en stedstilpassa tursti med kunst og landart i en frodig nærskog. Det er bygd en 1,5 k lang grussti rundt Vestfold-knatter. Flere av granplantefeltene er rydda helt bortfor å introdusere perspektiv og lys, og for å kultivere éi av verdens nordligste bokemoer; vestfoldsk for bøkeskog. 12 forskjellige kunstnere ble invitert til å plassere sine kunstverk "Stein Hus Foss" ved kunstner Jørn Rønnau er beskrevet som Norges mest vellykka landart-prosjekt. Himmeltrappa avslutter turen utsikten mot Slottsfjellet i Tønsberg.

Et tidligere grustak er gravd ut til en salamanderdam beplanta med rosa vannliljer. Dammen er blitt et attraktivt sted for frosk, salamander og snok.

STI FOR ØYE er et lavterskel tilbud, som er åpent hver dag, hele døgnet, hele året. Kulturstien er i stadig utvikling, og nye prosjekter og skulpturer er planlagt.