Stange gjestegård

En bjørkeallé fører opp til Stange Gjestegård, der de tre bygningene skaper en gårdsplass. Tuntreet er ei stor eik. Kirsebærtreet lyser opp på våren. Klipte granhekkene skaper lune hagerom. Hvert hus har fått sin hage. Selve driftsbygningen til Gjestegården har en stor, grønn eplehage, som danner en løvsal for stedets mange arrangement. En staudehage, som er på sitt flotteste på høysommeren, er innrammet av lave buksbomhekker.

Plantinger av edelløvtrær skaper dramatiske landskapsrom i det gamle kulturlandskapet. Et stisystem med rotekte kirsebærtrær inviterer oss ut i det vestfoldske jordbrukslandskapet. Parkeringsplassene har kortreist grus med asketrær fra stedet. Ellers er alle trær og busker henta fra stedet.