Utilgjengelig ravinedal blir bypark

Revetal i Tønsberg kommune er utpekt til å bli en ny by i midtre Vestfold. Revetalbekken skal bli en bekkepark på Revetal. Det viktigste er å skape tilgjengelighet ned til bekken og en frodig parkfølelse i ravinedalens krattskog. Det er derfor lagt opp til turveier med universell utforming på begge sidene av bekken. Turveiene tar oss fra Regata i sentrum i nord, helt ned til bekken i bunnen av ravinedalen og opp igjen i den søndre enden av parken.

Turveiene blir bygd opp som terrasser med kanter av larvikitt og skaper en rundtur på i overkant av 1 km. Dekket er av kortreist, stabilisert grus fra Ramnes. Den østre bredden er ikke så bratt, så der er det lagt inn en litt bredere turvei på 3 meter, med forbindelse til helsehuset på østsiden. Den vestre bredden er brattere, og der er turveien smalere med 2 meters bredde. Ned ved bekken møtes de to turveiene ved en overdekket bro. Der er det også en grusplass og et amfi som kan brukes av skoleelever og til lek, arrangementer, konserter og annet.

Revetalbekken blir den nye sentrumsparken på Revetal.