Det skal etableres et permanent, nasjonalt minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. Etter en åpen prekvalifisering med 220 søkere ble ti kunstnere/arkitekter/grupper invitert til å utforme skisseforslag til minnestedet. Rainer Stange fra Bokemo deltar sammen med kunstner Hanne Tyrmi og Henning Sunde fra Rodeo arkitekter. Skisseforslagene ble presentert i juni 2024, og tre grupper skal velges ut for videre bearbeidelse av sitt forslag.


Vårt forslag er en minnelund for 22. juli. En minnelund som både har i seg det mørke og harde, det vi aldri skal glemme. Et frossent landskap. Tiden som stoppet den dagen. Men også en minnelund som gir varme og fremtidstro. Et godt sted å være, der vi kan oppleve det som vokser, gror og blir stadig større. Tiden som kommer. Minnelunden søker en balanse mellom det bestandige og det skjøre. Det som må pleies, voktes og gis kjærlighet, hver dag og til enhver tid, uten at det vonde gjemmes bort eller glemmes.