Den røde vannlilja

Engrønningen ligger i ei tidslomme i grenda Nøklegård i Vestre Andebu, geografisk midt i Vestfold. I løpet av de siste 23 åra har gården med skog, jorder, veier, hus og hage gjennomgått en omfattende restaurering. Det nordre nordvendte jordet nederst på eiendommen var vassjukt og gjengrodd. I 2019 ble det gravd ut en stor dam. Demningen består av en kjerne av pukk og stein, som er kledd med leire fra stedet. Kilder fra Stormyra oppstrøms gjør at det alltid kommer friskt vann til dammen. Takvann fra uthuset og dreneringsvann fra nye dreneringsgrøfter er leda ned til dammen, slik at den tidligere sumpa nå har blitt et turkist vannspeil, siden den siltholdige leira er gul.

Den fiskeløse og varme dammen er ideell for amfibier, og frosken etablerte seg her umiddelbart. Hvite vannliljer ble henta fra nabovann, noe som viste seg å være helt unødvendig, siden de nå har sådd seg helt av sjøl. Skuespiller Øystein Selenius har engasjert seg i oppformering av den sjeldne røde vannlilja (Nymphea alba ‘Rosea’) omtalt som Nordens «flotteste, ville plante», som blant annet er registrert i Fagertärn i Sverige; Fredrikstad i Østfold; og i Nærøy i Trøndelag. Alle hardføre vannliljer med farge er etterkommere etter den røde, svenske vannlilja. Franske kultivarer fra disse ble kastet ut i dammen i 2020, og i sommer etter tre vekstsesonger blomstrer både hvite, rosa og røde vannliljer her til stor begeistring.