Lønnungen er en bukt helt ytterst mot småbåtleia i Bamble kommune. Hyttetomten består av en kolle med utsikt mot Lønnungen og horisonten i Skagerrak. Hytta er plassert rundt og i bakkant av toppen på kollen, og har form som en åpen vinkel. Det gir gode utsikts- og solforhold gjennom det meste av dagen. Kollen med fjell i dagen blir midtpunktet på tomten, og ligger cirka en meter høyere enn terrassegulvet. Planløsningen til hytta er kompakt med adkomst fra nordsiden, felles oppholdsrom mot sør og en soveromsfløy mot vest. Hytta er plassert slik at det blir minimale terrenginngrep og behov for sprengning, i tråd med reguleringsbestemmelsene.