Sameiet ønsker forslag til bedre parkeringsløsning og oppgradering og ny utforming av uteområdene, i tråd med historisk utforming og den vernede bygningen fra 1930-tallet. Betongmuren mot fortauet har seget ut og sprukket, og det skal bygges en ny, stabil mur og rekkverk. Hageanlegget på gatesiden oppgraderes med trappetrinn, grus-/hellegang og ny, felles uteplass. Eksisterende busker tas vare på og får bedre vekstforhold. På østsiden og baksiden skal det bygges carporter, til erstatning for dagens garasjer fra 1960-/70-tallet.