1. okt. 2023

Yellow Flower
Yellow Flower
Yellow Flower
Yellow Flower

Skisseprosjekt for Revetalbekken

Bokemo lager skisseprosjekt for Revetalbekken. Liten, men viktig bekk er i Reavisa sammen med to andre parker på Revetal i Tønsberg kommune. Oktober 2023.