1. jan. 2024

Pink Flower
Pink Flower
Pink Flower
Pink Flower

Nasjonalt minnested for 22.juli

Rainer Stange fra Bokemo er valgt ut blant 220 søkere i KOROs konkurranse om å lage et forslag til et nasjonalt minnested for 22. juli foran Regjeringskvartalet i Oslo. I samarbeid med kunstner Hanne Tyrmi og Henning Sunde fra Rodeo Architects. Ti forslagsstillere er valgt ut og arbeidet begynner med befaringer i Oslo og på Utøya. Januar 2024.