1. okt. 2023

Yellow Flower
Yellow Flower
Yellow Flower
Yellow Flower

Fremtidens eikeskog

Bokemo setter over 1000 eikenøtter og legger grunnlaget for fremtidens eikeskog i et tidligere granplantefelt i Andebu i Vestfold. Oktober 2023.